Meerssen,   4 juni 2023

Tiende vergadering van Stichting Shanti Madom.

Het voltallige bestuur is telefonisch aanwezig (Rob, Robert, Sukhesh en Paul) vanwege het corona virus (advies van de overheid om niet fysiek bij elkaar te komen als dat niet noodzakelijk is). Robert zit de vergadering voor en verzoekt Paul kort de notulen bij te houden.

Swami Atmachaithanya heeft Europa in oktober 2022 onverwacht bezocht. Hij heeft de landen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland bezocht. Tevens worden er nog steeds regelmatig (maandelijks) Zoom metingen georganiseerd voor geïnteresseerde.

Het bestuur heeft bij elkaar gezeten en met Swami ( telefonisch) overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Het voornaamste doel van de Stichting is om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken en het helpen van behoeftigen in India.

Robert heeft iedereen de cijfers  over 2022 overhandigd en er een toelichting op gegeven, de cijfers worden nadat ze zijn besproken goedgekeurd (zie onderstaand overzicht).

In 2022 werden er donaties per bank en contant ontvangen.  Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2022 bedraagt € 50.922,90. Totaal is er aan donaties in 2022 ontvangen € 24.320,26 welk bedrag iets hoger is dan in 2021.  Opbrengst aan verkopen van boeken en homeopathie in 2022 is € 3.684.95.  Aan kosten zijn er in totaal geweest: bankkosten een bedrag van € 400.32 , aan algemene kosten een bedrag van € 1.367,20  welke lager is dan de afgelopen jaar.  Voor het drukken van nieuwe boeken is een bedrag van € 3196.00 uitgegeven.   Reiskosten werden in 2022  gemaakt ter grote van € 652,06 gedeelte van de totale reiskosten wordt door de mensen van U.K vergoed. Kosten voor homeopathische middelen is een bedrag van € 482,– uitgegeven. Op het einde van het jaar 2022 is er nog een voorraad aan boeken van ca.         € 12.000,–   was eind 2021 € 9.000,– . Tevens is er een bedrag van € 7.500,– naar India overgeboekt.

Op het einde van het jaar 2022 is nog een tegoed bij de banken van                     €  60.317,53 wat natuurlijk veel meer is als voorgaande jaar maar Swamiji wilde niet dat er nog meer geld werd overgeboekt aangezien hij ter plekke helaas weinig ondersteuning kon verlenen.  Aan contante middelen was er nog een bedrag van € 5.000,– beschikbaar. In 2022 is er een samenwerking met een school in de omgeving gestart. Deze school voedt dagelijks ca. 630 kinderen met een maaltijd die dagelijks vers wordt gekookt.

Het bestuur dankt alle donateurs voor hun vertrouwen en ondersteuning.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2022
Banksaldo per 01-01-2022  Rabobank  € 40.486.41
Banksaldo per 01-01-2022  Regiobank €  10.436.49
Totaal bank tegoeden per 01-01-2022  € 50.922.90
Bankdonaties + kas donaties €   24.320.26
Sales (homeopathie en boeken) €      3.684.95
Bank-/telefoonkosten €    –   400.32
Reiskosten €    –   652.06
Algemene kosten + BTW €  –  1.380.20
Drukkosten €   – 3.196,00
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami €   – 7.500.00
Kosten voor homeopathie €    –   482.00
Voorraad boeken €     12.000,0

Eindsaldo per 31-12-2022  Rabobank €  44.999.06

Eindsaldo per 31-12-2022  Regiobank €  15.318.47

Kas saldo per 31-12-2022 €    5.000,–

Totaal tegoeden per 31-12-2022 €  65.317.53

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers over 2022 en dechargeert de voorzitter.

Meerssen,   19 maart 2022

Negende vergadering van Stichting Shanti Madom.

Het voltallige bestuur is telefonisch aanwezig (Rob, Robert, Sukhesh en Paul) vanwege het corona virus (advies van de overheid om niet fysiek bij elkaar te komen als dat niet noodzakelijk is). Robert zit de vergadering voor een verzoekt Paul kort de notulen bij te houden.

Swami Atmachaithanya heeft Europa in 2020 en 2021 niet bezocht. Wel wordt er sinds medio 2021 maandelijks een Zoommeeting met Swami georganiseerd samen met de mensen uit het U.K.  In India is het reizen in dat land ook bijna onmogelijk is geworden en Swami er voorlopig alle activiteiten heeft moeten stilleggen

Het bestuur heeft bij elkaar gezeten en met Swami ( telefonisch) overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Het voornaamste doel van de Stichting is om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken en het helpen van behoeftigen in India.

Robert heeft iedereen de cijfers  over 2021 overhandigd en er een toelichting op gegeven, de cijfers worden nadat ze zijn besproken goedgekeurd (zie onderstaand overzicht).

In 2021 werden er donaties per bank ontvangen.  Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2021 bedraagt € 36.223,63. Totaal is er aan donaties in 2021 ontvangen € 16.919,63 welk bedrag iets hoger is dan in 2020.  Opbrengst aan verkopen van boeken en homeopathie in 2021 is € 361,00.  Aan kosten zijn er in totaal geweest: notariskosten  € 533.21 wegens het verplicht aanpassen van de statuten.   Bankkosten en telefoonkosten een bedrag van € 351,57 , aan algemene kosten een bedrag van € 1527,55  welke hoger is dan de afgelopen jaar. (meer portokosten). Als voorbereiding  voor het drukken van boeken is er voor € 327,03 aan kosten geweest, (dit is om ISBN nummer vast te leggen).   Reiskosten werden in 2021 niet gemaakt. Op het einde van het jaar 2021 is er nog een voorraad aan boeken van ca. € 9.000,–

Op het einde van het jaar 2021 is nog een tegoed bij de banken van                     €  50.922,90 wat natuurlijk veel meer is als voorgaande jaar maar Swamiji wilde niet dat er nog geld werd overgeboekt aangezien hij ter plekke helaas geen ondersteuning kon verlenen.

Het bestuur dankt alle donateurs

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2021
Banksaldo per 01-01-2021  Rabobank  € 28.229,19
Banksaldo per 01-01-2021  Regiobank €  7.994,44
Totaal bank tegoeden per 01-01-2021  € 36.223,63
Bankdonaties + kas donaties €   16.919,63
Sales (homeopathie en boeken) €        361,00
Bank-/telefoonkosten €    –   351,57
Notariskosten €    –   533.21
Algemene kosten €  –  1.527,55
Drukkosten €   –    327.03
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami
Kosten voor homeopathie
Voorraad boeken €         9.000,–
Eindsaldo per 31-12-2021  Rabobank €  40.486,41
Eindsaldo per 31-12-2021  Regiobank €  10.436,49
Totaal tegoeden per 31-12-2021  € 50.922,90

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers over 2021 en dechargeert de voorzitter.

Kesselt,   24 juni 2021

Achtste vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is telefonisch aanwezig (Rob, Robert en Paul) vanwege het corona virus (advies van de overheid om niet fysiek bij elkaar te komen als dat niet noodzakelijk is). Robert zit de vergadering voor een verzoekt Paul kort de notulen bij te houden.

Swami Atmachaithanya heeft Europa in 2020 niet bezocht. India is ook begin April 2020 in een Lock down gegaan waardoor reizen in dat land ook onmogelijk is geworden en Swami er voorlopig alle activiteiten heeft moeten stilleggen. In India heeft Swamiji de grote ashram Chaithanya Puri ter beschikking te stellen aan de lokale instanties. De ashram is maanden gebruikt als quarantaine plaats. Eind derde kwartaal 2020 is dit beëindigd.

Het bestuur heeft bij elkaar gezeten en met Swami ( telefonisch) overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Het voornaamste doel van de Stichting is om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken de ontwikkeling van medicijnen (homeopathie en Ayurvedische) en het helpen van behoeftigen in India.

Robert heeft iedereen de cijfers  overhandigd en er een toelichting op gegeven, de cijfers worden nadat ze zijn besproken goedgekeurd (zie onderstaand overzicht).

Er worden donaties per bank en contant ontvangen bij bezoek van Swami aan Europa. Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2020 bedraagt € 25.223,61. Totaal is er aan donaties in 2020 ontvangen € 14.455,49 welk bedrag lager is dan in 2019. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat Swami niet naar Europa is mogen reizen. Opbrengst aan verkopen van boeken en homeopathie is              € 719,50 geweest.  Aan kosten zijn er geweest: € 420.54 bank-/telefoonkosten en aan algemene kosten een bedrag van € 829.14.   Aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU en tickets voor Swami’s reizen naar Europe en aan het wereld ticket totaal  € 425.29 betaald. Op het einde van het jaar 2020 is er nog een voorraad aan boeken van ca. € 9.000,–  Er is een bedrag van € 2.500,00 naar India overgeboekt.

Op het einde van het jaar 2020 is nog een tegoed bij de banken van                     €  36.223,63 wat natuurlijk veel meer is als voorgaande jaar maar Swamiji wilde niet dat er meer geld werd overgeboekt aangezien hij ter plekke helaas geen ondersteuning kon verlenen.

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2020
Banksaldo per 01-01-2020  Rabobank  € 20.956,19
Banksaldo per 01-01-2020  Regiobank €  4.267,42
Totaal bank tegoeden per 01-01-2020  € 25.223,61
Bankdonaties + kas donaties €   14.455,49
Sales (homeopathie en boeken) €        719.50
Bank-/telefoonkosten €    –   420,54
Reiskosten €    –   425,29
Algemene kosten €  –     829,14
Drukkosten
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami €    –    379,89
Kosten voor homeopathie
Voorraad boeken €         9.000,–
Eindsaldo per 31-12-2020  Rabobank €  28.229,19
Eindsaldo per 31-12-2020  Regiobank  €   7.994,44
Totaal tegoeden per 31-12-2020  € 36.223,63

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers over 2020 en dechargeert de voorzitter.

Kesselt,   07 mei 2020

Zevende vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is telefonisch aanwezig (Rob, Robert en Paul) vanwege het corona virus (advies van de overheid om niet fysiek bij elkaar te komen als dat niet noodzakelijk is). Robert zit de vergadering voor een verzoekt Paul kort de notulen bij te houden.

Swami Atmachaithanya heeft Europa weer bezocht, in Mei/Juni, September 2019. Vanwege het Corona virus is de tour van April-Mei 2020 gecanceld of de tour in September 2020 zal doorgaan is nog niet bekend, ligt aan de ontwikkeling van het corona virus. India is ook begin April 2020 in een Lock down gegaan waardoor reizen in dat land ook onmogelijk is geworden en Swami er voorlopig alle activiteiten heeft moeten stilleggen.

Het bestuur heeft bij elkaar gezeten en met Swami ( telefonisch)overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Het voornaamste doel van de Stichting is om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken de ontwikkeling van medicijnen (homeopathie en Ayurvedische) en het helpen van behoeftigen in India.

Robert (is penningmeester sinds November 2019) heeft iedereen de cijfers (nogmaals) overhandigd en er een toelichting op gegeven, de cijfers worden nadat ze zijn besproken goedgekeurd (zie onderstaand overzicht).

Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2019 bedraagt € 6.645,78. Totaal is er aan donaties in 2019 ontvangen € 23491,06 welk bedrag lager is dan in 2018 maar in de lijn van de jaren 2016 en 2017.  Aan kosten zijn er geweest: € 380,64 bank-/telefoonkosten en aan algemene kosten een bedrag van € 1713,65.               Aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU en tickets voor Swami’s reizen naar Europe en aan het wereld ticket totaal              € 1843,43. Vanuit USA is een vergoeding betaald voor een deel van het wereld ticket omdat Swamiji via USA reisde. Tevens werd  een bedrag van € 95,71 uitgegeven aan kosten voor homeopathie en ayurvedische middelen.   Op het einde van jaar 2019 is er nog een voorraad aan boeken van ca. € 9.000,–  Er is een bedrag van € 379,89 naar India overgeboekt (contant mee genomen) of daar opgenomen en aan Swami overhandigd,

Op het einde van het jaar 2019 is nog een tegoed bij de banken van                     €  25.223,61 wat natuurlijk veel meer is als voorgaande jaar maar Swamiji wilde niet dat er meer geld werd overgeboekt. Waarschijnlijk wilde Hij enige reserve in Europa aanhouden.

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2019
Banksaldo per 01-01-2019  Rabobank  € 531,66
Banksaldo per 01-01-2019  Regiobank € 6.114,12
Totaal bank tegoeden per 01-01-2019  € 6.645,78
Bankdonaties + kas donaties €  23.491,78
Bank-/telefoonkosten €    –   380,64
Reiskosten €  –  1.843,34
Algemene kosten €  –  1.713,65
Drukkosten
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami €    –    379,89
Kosten voor homeopathie €    –      95,71
Voorraad boeken €      9.000,–
Eindsaldo per 31-12-2019  Rabobank €  20.956,19
Eindsaldo per 31-12-2019  Regiobank  €   4.267,42
Totaal tegoeden per 31-12-2019  € 25.223,61

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers over 2019 en dechargeert de voorzitter.

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2017 

Banksaldo per 01-01-2017 Rabobank  € 1.418,68 
Banksaldo per 01-01-2017 Regiobank  € 250,00 
Totaal bank tegoeden per 01-01-2017  € 1.668,68 
Bankdonaties + kas donaties  € 29.507,27 
Bank-/telefoonkosten  € – 521,53 
Reiskosten  € – 3.902,32 
Algemene kosten  € – 453,12 
Drukkosten   
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami  € -10.939,39 
Kosten voor homeopathie Lening  € – 2.135,13 

 

Voorraad boeken  € 6.500,– 
Eindsaldo per 31-12-2017 Rabobank  € 8.509,26 
Eindsaldo per 31-12-2017 Regiobank  € 3.044.64 
Totaal tegoeden per 31-12-2017  €11.553,90 

Kesselt,   17 mei 2019

Zesde vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Rob, Ralph en Paul)

Swami Atmachaithanya heeft Europa weer bezocht, in Mei/Juni, September en eind Oktober 2018 wegens het overlijden van Suzie.  Swami heeft in Oktober 2018 alleen UK bezocht

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Het voornaamste doel van de Stichting is om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken de ontwikkeling van medicijnen (homeopathie en Ayurvedische) en het helpen van behoeftigen in India.

Paul heeft iedereen de cijfers (nogmaals) overhandigd en er een toelichting op gegeven, na enige discussie worden de cijfers goedgekeurd (zie onderstaand overzicht).

Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2018 bedraagt € 11.553,26. Totaal is er aan donaties in 2018 ontvangen € 72.115,15 wat veel hoger is dan voorgaande jaren. Dit komt door een eenmalige grote gift van een persoon.  Aan kosten zijn er geweest: € 521,53 bank-/telefoonkosten en aan algemene kosten een bedrag van € 453,12. Aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU en tickets voor Swami’s reizen naar Europe en aan het wereld ticket totaal € 7.913,07. Tevens werd  een bedrag van € 1.219,08 uitgegeven aan kosten voor homeopathie en ayurvedische middelen.   Op het einde van jaar 2018 is er nog een voorraad aan boeken van ca. € 9.500,–  Er is een bedrag van € 51.725,29 naar India overgeboekt (contant mee genomen) of daar opgenomen en aan Swami overhandigd,

Op het einde van het jaar 2018 is nog een tegoed bij de banken van €  6.645,78

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

 

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2018
Banksaldo per 01-01-2018  Rabobank  € 8.509.26
Banksaldo per 01-01-2018  Regiobank € 3044.64
Totaal bank tegoeden per 01-01-2018  € 11.553.90
Bankdonaties + kas donaties €  72.115,20
Bank-/telefoonkosten €    –   323.41
Reiskosten €  –  7.913,07
Algemene kosten €  –  2.634.23
Drukkosten €   – 3.392,00
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami €  -51.725.29
Kosten voor homeopathie €   – 1.219.08
Voorraad boeken €      9.500,–
Eindsaldo per 31-12-2018  Rabobank €  6.114,12
Eindsaldo per 31-12-2018  Regiobank   €     531,66
Totaal tegoeden per 31-12-2018  €   6.645.78

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter.

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2017 

Banksaldo per 01-01-2017 Rabobank  € 1.418,68 
Banksaldo per 01-01-2017 Regiobank  € 250,00 
Totaal bank tegoeden per 01-01-2017  € 1.668,68 
Bankdonaties + kas donaties  € 29.507,27 
Bank-/telefoonkosten  € – 521,53 
Reiskosten  € – 3.902,32 
Algemene kosten  € – 453,12 
Drukkosten   
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami  € -10.939,39 
Kosten voor homeopathie Lening  € – 2.135,13 

 

Voorraad boeken  € 6.500,– 
Eindsaldo per 31-12-2017 Rabobank  € 8.509,26 
Eindsaldo per 31-12-2017 Regiobank  € 3.044.64 
Totaal tegoeden per 31-12-2017  €11.553,90 

 Kesselt, 27 mei 2018 

Vijfde vergadering van Stichting Shanti Madom 

Het voltallige bestuur is aanwezig (Rob, Ralph en Paul) 

Swami heeft Europa weer bezocht, in mei/juni het normaal ook geplande bezoek in September is niet doorgegaan door het overlijden van zijn moeder op 27-08-2017. 

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan. Swami heeft iedereen bedankt voor zijn inzet. 

Het voornaamste doel van de Stichting blijft om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken en het helpen van behoeftigen in India. Ook de ontwikkeling van homeopathische medicijnen door Swami wordt ondersteund. 

Paul heeft iedereen de cijfers (nogmaals) overhandigd en er een toelichting op gegeven, na enige discussie worden de cijfers goedgekeurd (zie onderstaand schema). 

Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de banken op 1 januari 2017 bedraagt € 1.668,68 Totaal aan donaties is in 2017 ontvangen € 29.507.27 , wat gelijk is aan het jaar 2016. Er zijn ondanks maar een bezoek van Swami aan Europe veel donaties binnengekomen. Veel donaties zijn binnen gekomen omdat men deel wilde nemen aan de begrafeniskosten van Amma (moeder Swami). Een bedrag van € 521,53 bank-/telefoonkosten en aan algemene kosten een bedrag van € 453,12. Aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU en tickets voor Swami’s reizen € 3.902,32. Tevens werd een bedrag van € 2.135,13 uitgegeven aan homeopathie. Op het einde van 2017 nog een voorraad aan boeken van ca € 6.500,– Tevens is er een bedrag van € 10.939.39 naar India overgeboekt (contant mee genomen) of daar opgenomen en aan Swami overhandigd, 

Op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de banken van € 11.553,90. 

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2017 

Banksaldo per 01-01-2017 Rabobank  € 1.418,68 
Banksaldo per 01-01-2017 Regiobank  € 250,00 
Totaal bank tegoeden per 01-01-2017  € 1.668,68 
Bankdonaties + kas donaties  € 29.507,27 
Bank-/telefoonkosten  € – 521,53 
Reiskosten  € – 3.902,32 
Algemene kosten  € – 453,12 
Drukkosten   
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami  € -10.939,39 
Kosten voor homeopathie Lening  € – 2.135,13 

 

Voorraad boeken  € 6.500,– 
Eindsaldo per 31-12-2017 Rabobank  € 8.509,26 
Eindsaldo per 31-12-2017 Regiobank  € 3.044.64 
Totaal tegoeden per 31-12-2017  €11.553,90 

Kesselt,   25 mei 2017

Vierde vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Rob, Ralph en Paul)

Swami heeft Europa weer bezocht, in mei/juni en in augustus/september 2016.

Tijdens deze bezoeken heeft Swami enkel boeken die hij heeft geschreven gepubliceerd.

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan. Swami heeft iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.

Het voornaamste doel van de Stichting blijft om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken en het helpen van behoeftigen in India. Ook de ontwikkeling van homeopathische medicijnen door Swami wordt ondersteund.

Paul heeft iedereen de cijfers (nogmaals) overhandigd en er een toelichting op gegeven, na enige discussie worden de cijfers goedgekeurd (zie onderstaand schema).

Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de bank op 1 januari 2016 bedraagt € 802.25 Totaal aan donaties is in 2016 ontvangen € 29.890.42 , wat een lichte stijging is t.o.v. het jaar ervoor. Aan kosten is voldaan een bedrag van € 360.66 bank-/telefoonkosten en aan algemene kosten een bedrag van € 2659.14. Aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU en tickets voor Swami’s reizen (wereldticket) € 6875.31. Tevens werden er boeken van Swami in Europa gedrukt, dit omdat de kwaliteit beter is dan in India en het mee overbrengen van deze boeken bijna onmogelijk is door het gewicht.  Totale drukkosten € 11.771,30,  er is op het einde van 2016 nog een voorraad aan boeken van ca € 8.500,– om deze boeken te kunnen drukken is er een lening aangegaan bij een privé persoon voor €12.500,– , op deze lening hoeft geen rente te worden betaald en zal in jaarlijkse termijnen worden geschonken.  Aan kosten voor homeopathie werd een bedrag van € 768.10,– uitgegeven. Tevens is er een bedrag van € 18.087.33 naar India overgeboekt of daar opgenomen en aan Swami overhandigd, wat ook een lichte stijging is t.o.v het jaar 2015.

Op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de banken van €  1668,58.

Het bestuur dankt alle donateurs en ook alle Seva mensen die geholpen hebben tijdens Swami’s bezoeken aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2016
Banksaldo per 01-01-2016  Rabobank  € 802.25
Banksaldo per 01-01-2016  Regiobank
Totaal bank tegoeden per 01-01-2016  € 802.26
Bankdonaties + kas donaties €  29.890,42
Bank-/telefoonkosten €        360,66
Reiskosten €     6.875,31
Algemene kosten €     2.659.14
Drukkosten €   11.771,30
Overboeking naar RC in India t.b.v. Swami €   18.087,33
Kosten voor homeopathie                                                                         Lening €        768.10

€    12.500,–

Voorraad boeken €      8.500,–
Eindsaldo per 31-12-2016  Rabobank €  1.418.58
Eindsaldo per 31-12-2016  Regiobank    €     250,–
Totaal tegoeden per 31-12-2016  €  1668,58

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter.

Kesselt,   21 mei 2016  (Volle Maan)

Derde vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Rob, Ralph en Paul)

Swami heeft Europa weer bezocht, in mei/juni en in augustus/september 2015.

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan. Swami heeft iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.

Het voornaamste doel van de Stichting blijft om Swami Atmachaithanya te blijven ondersteunen met het uitgeven van zijn boeken en het helpen van behoeftige in India. Ook de ontwikkeling van homeopathische medicijnen door Swami wordt ondersteund.

Paul geeft een toelichting op de cijfers (zie onderstaand schema).

Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de bank op 1 januari 2015 bedraagt € 1000,35. Totaal aan donaties is in 2015 ontvangen € 25.403.37, wat een stijging is t.o.v. de jaar ervoor. Aan kosten is voldaan een bedrag van € 761,38 bank-/telefoonkosten en algemene kosten en   aan reiskosten is betaald geworden door de Stichting voor reizen binnen EU € 2128,31 aan reiskosten voor Swami en zijn begeleiders en voor het wereld ticket van Swami € 4360,–  (reis augustus/september 2015)

Op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de bank van €  802,25.

Het bestuur dank alle donateurs en ook alle Seva mensen voor hun werkzaamheden tijdens Swami’s bezoek aan Europa.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2015
Rabobank Banksaldo per 01-01-2015 01-01-15  € 619,60  
KBC Banksaldo per 01-01-2015 01-01-15 € 380,75     
Totaal tegoeden per 01-01-2015  € 1000,35
Bank-/telefoonkosten en algemene kosten  € 761,38      
Reiskosten  € 6.488,31   
Bankopnames t.b.v. doelstelling  € 966,78  
Bankdonaties + gestort kas donatie  € 25.403,37  
Overboeking naar RC in India tbv Swami  € 17.385.–  
Rabobank Eindsaldo per 31-12-2015 31-12-15  € 802,25
KBC Eindsaldo per 31-12-2015 31-12-15 € 0.0   
Totaal tegoeden per 31-12-2015  € 802,25

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter.


Kesselt,   15 mei 2015

Derde vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Josine, Rob, Ron en Paul)

Swami heeft Europa weer bezocht, in mei/juni en in augustus/september 2014.

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

De ashram in Bangalore (in juni 2013 in gebruik genomen) werkt naar behoren.

Het voornaamste doel van deze ashram blijft om er op termijn homeopathische medicijnen te ontwikkelen en dan vooral de planten in deze regio te kweken.

Paul geeft een toelichting op de cijfers (zie onderstaand schema). Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de bank op 1 januari 2014 bedraagt              € 3.964,64. Totaal aan donaties is in 2014 ontvangen € 15.388,51, wat een daling is t.o.v. de jaren ervoor. Aan kosten is voldaan een bedrag van € 680,01 bank-/telefoonkosten en algemene kosten en   € 1.901,69 aan reiskosten voor Swami.

Aan Swami is in maart 2014 een bedrag van € 9.000,00 in contanten meegegeven naar India, op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de banken van € 1.000,35.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2014

Bank-/telefoonkosten en algemene kosten  € 142,54    

Rabobank Banksaldo per 01-01-2014 01-01-14 € 422,32    
KBC Banksaldo per 01-01-2014 01-01-14 € 3.542,32    
Totaal tegoeden per 01-01-2014 € 3.964,64
Reiskosten € 1.901,69    
Bankopnames t.b.v. doelstelling € 9.246,10    
Bankdonaties € 8.863,51    
Contante donaties, meegegeven naar India € 6.525,00    
Rabobank Eindsaldo per 31-12-2014 31-12-14 € 619,60
KBC Eindsaldo per 31-12-2014 31-12-14 € 380,75
Totaal tegoeden per 31-12-2014 € 1.000,35

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter.

2013

Kesselt,   10 mei 2014

Tweede vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Josine, Ron en Paul)

Swami heeft Europa weer bezocht, in april/mei en in augustus/september 2013.

Het bestuur heeft bij die bezoeken weer bij elkaar gezeten en met Swami overleg gepleegd over de Stichting en de werking ervan.

Ook heeft Swami het bestuur verteld over zijn plannen en dan vooral over de ashram in Bangalore. Deze is in juni 2013 in gebruik genomen.

Het voornaamste doel van deze ashram is om er op termijn homeopathische medicijnen te ontwikkelen en dan vooral de planten in deze regio te kweken.

Paul geeft een toelichting op de cijfers (zie onderstaand schema).  Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de bank op 1 januari 2013 bedraagt € 2528,34. Totaal aan donaties is in 2013 ontvangen € 26375,–, wat een stijging is t.o.v. de jaren ervoor. Aan kosten is voldaan een bedrag van € 2380,02 bank-/telefoonkosten en algemene kosten en   € 4646,77 aan reiskosten voor Swami.

Aan Swami is in september 2013 een bedrag van € 2500,– in contanten meegegeven naar India,  op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de banken van € 3964,64.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2013

Rabobank Banksaldo per 01-01-2013 01-01-13   €   1.974,02

KBC Banksaldo per 01-01-2013 01-01-13  €       554,32

Totaal tegoeden per 01-01-2013    €   2.528,34

Bank-/telefoonkosten en algemene kosten   €     2.380,02

Reiskosten   €     4.646,77

Bankopnames t.b.v. doelstelling   €   16.161,91

Bankdonaties   €   23.875,00

Contante donaties, meegegeven naar India   €     2.500,00

Rabobank Eindsaldo per 31-12-2013 31-12-13   €      422,32

KBC Eindsaldo per 31-12-2013 31-12-13  €   3.542,32

Totaal tegoeden per 31-12-2013    €   3.964,64

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter.

2012

Kesselt,   10 maart 2013

Tweede vergadering van Stichting Shanti Madom

Het voltallige bestuur is aanwezig (Josine, Ron en Paul)

Tijdens Swami’s bezoeken aan Europa (mei-juni en september 2012) en dan vooral tijdens zijn bezoek aan Kesselt heeft het bestuur informeel bij elkaar gezeten en met Swami overlegd gepleegd over de Stichting en de werking ervan. Ook heeft Swami het bestuur verteld over zijn plannen en dan vooral over de ashram in Bangalore. Het voornaamste doel van deze ashram is om er op termijn homeopathische medicijnen te ontwikkelen en dan vooral de planten in deze regio te kweken. Swami heeft tot op heden vijf medicijn erkent gekregen in India. De werking ervan is bewezen.

Het bestuur heeft een discussie over de werking van de Stichting, iedereen is het erover eens dat er meer mensen moeten komen om te helpen tijden Swami’s bezoek aan Kesselt. Ook is men het eens om gelden van de Stichting in het vervolg naar de ashram in Bangalore te laten gaan. Volgens de statuten kan dit want men wil behoeftige ondersteunen in heel India. Ook vindt men het een goed plan om Swami te ondersteunen met de ontwikkeling van nieuwe homeopathische medicijnen wetend dat dit een lange tijd zal duren voordat de medicijnen officieel zal zijn toegelaten.

Paul geeft een toelichting op de cijfers (zie onderstaand schema).  Er worden donaties per bank en contant ontvangen. Het beginsaldo van de bank bedraagt € 6099,89. Totaal aan donaties is in 2012 ontvangen € 12.309,–, wat een stijging is t.o.v. de jaren ervoor. Aan kosten is voldaan een bedrag van € 605,30 bank-/telefoonkosten en algemene kosten en       € 2.706,09 aan reiskosten voor Swami.

Aan Swami is in september 2012 een bedrag van € 7500,– in contanten meegegeven naar India,  op het einde van het jaar is nog een tegoed bij de banken van € 2525,–.

Stichting Shanti Madom : Financieel Overzicht 2012

Rabobank Banksaldo per 01-01-2012 01-01-12   €   6.099,89

KBC Banksaldo per 01-01-2012 01-01-12   €                –

Totaal tegoeden per 01-01-2012    €   6.099,89

Bank-/telefoonkosten en algemene kosten   €         605,30

Reiskosten   €     2.706,09

Bankopnames t.b.v. doelstelling   €     7.500,00

Bankdonaties   €     7.236,50

Contante donaties, meegegeven naar India   €     5.072,50

Rabobank Eindsaldo per 31-12-2012 31-12-12   €   1.974,02

KBC Eindsaldo per 31-12-2012 31-12-12   €      550,98

Totaal tegoeden per 31-12-2012    €   2.525,00

Het voltallige bestuur is het eens met de cijfers en dechargeert de voorzitter