Het Betuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de

P.Vrencken  voorzitter/coördinator  

R.Wolfs    secretaris

R Smeets  penningmeester

T.K. Sukhesh bestuurder