Activiteiten in India uitgevoerd door Stichting Shanti Madom (NL) in samenwerking met de Indiase trust van Swami Atmachaithanya in het jaar 2018 en 2019.

  • Er worden maandelijks in 2 ashrams in Kerala aan oudere en weduwen en aanvullende uitkering  (pensioen) gegeven. Het gaat om ca. 100 personen.  Jaarlijks gaat het om een bedrag van ca. € 15.000,–.
  • Ondersteuning van jeugd in de omgeving van de ashram door het uitdelen van bv. boeken en schrijfgerei. Hulp bij het onderhoud en constructie van scholen en ondersteuning van sportclubs. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van ca. € 2.500,–
  • Uitdeling van kleren aan behoeftige (sari’s en dothie’s) €  500,–
  • Uitdeling van voedsel tijdens activiteiten in de ashrams (aantal deelnemers minimaal 75 en maximaal 250, jaarlijks zijn in totaal ca. 6 grote activiteiten in een van de ashrams) of tijdens tempelfeesten in de nabijheid van de ashrams. Aantal deelnemers paar duizend personen.  Jaarlijks ca. € 7.500,-
  • Financieel ondersteuning van behoeftigen voor een medicinale ingreep in een ziekenhuis € 2.500,–
  • Het runnen van een homeopathische kliniek met vrije medicatie. Hiervoor is een doctor in dienst Totaal op jaarbasis ca. € 5.000.— Maandelijks bezoeken  ca 100 behoeftigen de kliniek
  • Dagelijks puja’s en rituelen in de ashrams en puja’s voor devoties (soms op verzoek) jaarlijks ca. € 3.500,–
  • Tijdens het hoogwater in Kerala 2018 heeft Swami Atmachatianya een donatie gedaan namens de Stichting van € 1.500,–
  • De zomer van 2018 was in Kerala zeer droog. Veel buren van de ashram Chaithanya Puri in Nayattupara hadden hier onder te lijden doordat hun waterputten droog stonden. Swami heeft toen aan deze buren diverse keren water uitgedeeld en hen toegang gegeven tot zijn water putten. Sommige naasten buren hebben zich toen aangesloten via en tijdelijke waterleiding en andere hebben water gekregen met  De energiekosten van de waterpompen is natuurlijk voor de ashram.
  • Swami stel ruimtes ter beschikking in de ashrams voor yoga klassen.

Foto’s van de activiteiten

Voedsel verdeling
Uitdelen aanvullende uitkering (pensioen)
Ondersteuning van jeugd
Diversen foto’s van activiteiten