Beleidsplan Stichting Shanti Madom 2018-2023

Inleiding

In dit beleidsplan probeert de St Shanti Madom haar beleidsvoornemen voor de komende jaren (2013-2018) te verwoorden. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid zal veelal afhankelijk zijn van het aantal bezoeken per jaar door Swami Atmachaithany aan Europa (en dan vooral BE + NL). Indien dit aantal wijzigt zal de Stichting daarop proberen te anticiperen en haar beleid gaan aanpassen.

De Stichting Shanti Madom (huis voor de vrede) is opgericht op 09 oktober 2008, Het bestuur heeft zich intensief ingezet voor de oprichting van de Stichting en kan nu beginnen met het nastreven van haar doelstelling.

Werkzaamheden

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting volgens de statuten is:

 • Het ondersteunen en opzetten van projecten tbv behoeftige in het algemeen, maar vooral voor de kinderen en ouderen in India, voornamelijk,maar niet beperkt tot het district Kerala.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De Stichting heeft op 28-04-2009 de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ gekregen met als ingangsdatum 01 januari 2009

Het Betuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de Dhr. R Wolfs,  Dhr. R Orth en Dhr. PPHGM Vrencken.

Activiteiten

 1. Het organiseren van lezingen over en met Swami Atmachiathanya.
 2. Doelstelling is Swami minstens 2x per jaar naar Europa te halen voor lezingen ect.
 3. c) Het publiceren van boeken (en ander geschriften) geschreven door Swami Atmachaithianya.

d)Het uitgeven van opnames (cd’s video’s) van Swami Atmachaithiany

Om bovenstaand activiteiten te kunnen organiseren zal de Stichting fondsen moeten werven.

Werving van fondsen

De stichting wordt gevormd door het bestuur en is volledig afhankelijk hun inzet, de inzet van vrijwilligers en van giften. De giften zullen in eerste instantie moeten komen tijdens de lezingen van Swami Atmachaithanya en op langere termijn uit donaties van mensen die de werkzaamheden van de Stichting en Swami Atmachaithanya een warm hart toedragen.

Tijdens de lezingen zullen er meerdere donatie boxen verdeeld staan op de betreffende locatie ook zal er door de vrijwilligers aan de bezoekers uitleg worden gegeven van Swami’s werkzaamheden in India. Activiteiten die in India door Swami zijn opgestart zijn onder ander:

 • het runnen van een kliniek voor de behoeftige(voornamelijk in Chaithanya Puri)
 • het uitdelen van gelden aan gepensioneerden (in alle Ashrams).
 • het helpen van alleenstaande vrouwen (weduwe) (in alle Ashrams).
 • ondersteuning van de schoolgaande jongeren. (in alle Ashrams).
 • ontwikkeling van homeopathische medicijnen(Bangalore ashram).

Swami heeft tijdens de reizen die we samen gemaakt hebben diverse wensen geuit:

 • De eerste wens is dat er een ashram in Europa komt. Ergens in Europa waar de temperatuur in de zomer en winter voldoende zijn om Indiase planten te laten overleven (Kurkuma, Bramhi, Tulsie). Dit zijn plant die belangrijk zijn in de Ayurvedische geneeswijze.
 • Tevens is het zijn wens om een eetzaal en betere accommodatie (slaapkamer met WC en douche) voor de gasten uit heel de wereld te realiseren in Shanti Madom ashram. Dit is mede afhankelijk van vergunningen en financiering.
 • Een andere grote wens van Swami is om tijdens de Kumba Mela in 2022 een eigen compound te hebben. Basis faciliteiten zouden door de organisatie van de Kumb ter beschikking gesteld. Swami zou dan de tenten, voedsel en vervoer moeten betalen. Gasten die Swami daar willen bezoeken zouden een vergoeding moeten betalen voor hun verblijf daar. Dit op basis van de gemaakte kosten.

Beheer en besteding van de gelden

Het jaarlijks geworven vermogen zal zoveel mogelijk direct worden besteed aan de statutaire doelstelling van de Stichting.

Het bestuur en haar vrijwilligers krijgen geen enkele beloning, ook geen enkele vergoeding voor hun onkosten. Dit om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Alle opbrengsten en kosten worden in principe verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen en donaties) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar van ontvangst.

Printversie beleidsplan klik hier