Doelstelling

De doelstelling van de Stichting volgens de statuten is:

1) Het ondersteunen en opzetten van projecten tbv behoeftige in het algemeen, maar vooral voor de kinderen en ouderen in India, voornamelijk,maar niet beperkt tot het district Kerala.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De Stichting heeft op 28-04-2009 de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ gekregen met als ingangsdatum 01 januari 2009